∙∙·▫▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ ɱąɖơŋ ʂყŋɬყ (ცıཞɬɧ ơʄ ɬɧɛ ʂŋąƙɛ) ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫▫·∙∙


𝓈𝑜𝓁𝑜 𝑒𝓍𝒽𝒾𝒷𝒾𝓉𝒾𝑜𝓃 𝒶𝓈 𝒲𝑒𝓉 𝒜𝒷𝓎𝓈𝓈 (𝒥𝓊𝓁𝒾𝒶 𝒮𝓉𝓇𝒶𝓃𝒹𝓂𝒶𝓃 𝒶𝓃𝒹 𝑀𝒶𝒾 𝒫𝑒𝓈𝑜𝓃𝑒𝓃)
𝒾𝓃 𝐻𝒶𝓊𝓃𝓉𝑒𝒹 𝟨𝟫 𝒜, 𝐵𝑒𝓇𝑔𝑒𝓃, 𝒩𝑜𝓇𝓌𝒶𝓎🐛

y̾ö̾n̾ ̾t̾y̾t̾t̾ö̾ ̾h̾ä̾m̾ä̾r̾ä̾n̾ ̾n̾e̾i̾t̾o̾
̾p̾i̾t̾k̾ä̾n̾ ̾p̾u̾h̾t̾e̾h̾e̾n̾ ̾p̾i̾t̾ä̾j̾ä̾
̾k̾e̾t̾r̾ä̾s̾i̾ ̾k̾i̾v̾i̾s̾e̾n̾ ̾l̾a̾n̾g̾a̾n̾
̾k̾i̾v̾i̾s̾e̾l̾l̾ä̾ ̾k̾e̾t̾r̾ä̾p̾u̾u̾l̾l̾a̾
̾v̾a̾s̾k̾i̾s̾e̾l̾l̾a̾ ̾v̾ä̾r̾t̾t̾i̾n̾ä̾l̾l̾ä̾
̾k̾a̾t̾k̾e̾s̾i̾ ̾k̾i̾v̾i̾n̾e̾n̾ ̾l̾a̾n̾k̾a̾ ̾
̾
̾k̾i̾v̾i̾s̾e̾l̾t̾ä̾ ̾k̾e̾t̾r̾ä̾p̾u̾u̾l̾t̾a̾
̾v̾a̾s̾k̾i̾s̾e̾l̾t̾a̾ ̾v̾ä̾r̾t̾t̾i̾n̾ä̾l̾t̾ä̾
̾m̾i̾ ̾l̾i̾e̾ ̾p̾ä̾i̾k̾s̾i̾ ̾p̾ä̾ä̾t̾y̾n̾y̾n̾n̾ä̾
̾s̾i̾i̾t̾ä̾ ̾s̾a̾i̾ ̾p̾a̾h̾a̾ ̾s̾i̾k̾i̾ö̾
̾s̾i̾i̾t̾ä̾ ̾s̾y̾n̾t̾y̾i̾ ̾k̾y̾y̾t̾ö̾l̾ä̾i̾n̾e̾n̾ ̾
̾s̾i̾k̾i̾s̾i̾ ̾m̾a̾t̾o̾ ̾m̾a̾n̾a̾l̾a̾n̾

𝘔𝘢𝘥𝘰𝘯 𝘴𝘺𝘯𝘵𝘺 (𝘣𝘪𝘳𝘵𝘩 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘯𝘢𝘬𝘦) 𝘪𝘴 𝘞𝘦𝘵 𝘈𝘣𝘺𝘴𝘴’𝘴 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘴𝘩𝘰𝘸. 𝘞𝘦 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘱𝘳𝘦𝘵 𝘍𝘪𝘯𝘯𝘪𝘴𝘩 𝘸𝘪𝘵𝘤𝘩𝘤𝘳𝘢𝘧𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘱𝘦𝘭𝘭 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘦𝘳-𝘧𝘦𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦. 𝘍𝘰𝘳 𝘢 𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘪𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘣𝘢𝘯𝘯𝘦𝘥, 𝘢𝘴 𝘸𝘦𝘭𝘭 𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘱𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘴𝘦 𝘥𝘰𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘮𝘦𝘯. 𝘛𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘭𝘭𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘍𝘪𝘯𝘯𝘪𝘴𝘩 𝘸𝘪𝘵𝘤𝘩𝘤𝘳𝘢𝘧𝘵 𝘪𝘯 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘷𝘪𝘦𝘸𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘮𝘢𝘭𝘦-𝘨𝘢𝘻𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯-𝘮𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘢𝘤𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘧𝘢𝘥𝘦𝘥 𝘰𝘳 𝘷𝘪𝘦𝘸𝘦𝘥 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦𝘭𝘺.

𝘔𝘢𝘥𝘰𝘯 𝘴𝘺𝘯𝘵𝘺 (𝘣𝘪𝘳𝘵𝘩 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘯𝘢𝘬𝘦) 𝘪𝘴 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘍𝘪𝘯𝘯𝘪𝘴𝘩 𝘴𝘱𝘦𝘭𝘭 𝘱𝘰𝘦𝘮𝘴 𝘤𝘢𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘣𝘪𝘳𝘵𝘩 𝘴𝘱𝘦𝘭𝘭𝘴. 𝘛𝘩𝘦 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘣𝘪𝘳𝘵𝘩 𝘴𝘱𝘦𝘭𝘭𝘴 𝘪𝘴 𝘵𝘰 𝘦𝘹𝘰𝘳𝘤𝘪𝘴𝘦 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘰𝘳 𝘮𝘪𝘴𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘦 𝘣𝘺 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘸 𝘪𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘣𝘰𝘳𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘵 𝘰𝘶𝘵 𝘭𝘰𝘶𝘥. 𝘉𝘺 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘪𝘳𝘵𝘩 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘰𝘧 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘸𝘪𝘵𝘤𝘩 𝘸𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘪𝘵.
𝘛𝘩𝘦 𝘣𝘪𝘳𝘵𝘩 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘯𝘢𝘬𝘦 𝘪𝘴 𝘶𝘴𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘣𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯𝘦𝘥 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘰𝘧 𝘧𝘦𝘮𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘢𝘤𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘭𝘭 𝘱𝘰𝘦𝘮𝘴. 𝘛𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘪𝘯 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘢𝘤𝘵𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘭𝘭 𝘪𝘴 𝘰𝘧𝘵𝘦𝘯 𝘢 𝘧𝘦𝘮𝘢𝘭𝘦 𝘸𝘩𝘰 𝘨𝘦𝘵𝘴 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘨𝘯𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘪𝘯𝘥 𝘰𝘳 𝘴𝘱𝘪𝘯𝘴 𝘢 𝘴𝘵𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘩𝘳𝘦𝘢𝘥 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘵𝘶𝘳𝘯𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘴𝘯𝘢𝘬𝘦.
𝘞𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘢𝘪𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘪𝘳𝘵𝘩 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘯𝘢𝘬𝘦 𝘣𝘺 𝘳𝘦𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘱𝘳𝘦𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘵 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘰𝘶𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘦𝘳-𝘧𝘦𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵 𝘭𝘦𝘯𝘴.
🐍